ویدئوهای برچسب: «شکار بوفالو توسط یوزپلنگ»

  • توسط: ebi2019

    یک گروه بوفالو در حال چرا کردن هستند که یک یوزپلنگ به آنها حمله می کند و یکی از بوفالو ها از گروه جدا می شود و یوزپلنگ به دنبال آن می دود و بوفالو و یوزپلنگ هر دو وحشی و قدرت بالایی در دویدن دارند و  یوزپلنگ گردن بوفالو را می گیرد و بوفالو تلاش می کند رها شود ولی بوفالو را به زمین می اندازد و  یوزپلنگ به صورت حرفه ای راه تنفس بوفالو را با دندان می فشارد و تا بوفالو از پای در می آید و حیوانی وحشی همچون بوفالو تسلیم یوزپلنگ می شود و  یوزپلنگ می رود…