ویدئوهای برچسب: «رابطه محصولی با احمدی نژاد»

  • توسط: faramarzi81

     برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا که یکی از برنامه های پرمخاطب چند سال اخیر که محوریت آن مسائل روز سیاست و فرهنگ کشور است بار ها به ماسئل خاکستری و ابهام برانگیز پرداخته است. در این گفتگو که با صادق محصولی ، وزیر کشور و وزیر رفاه دولت 9 و 10 آقای محمود احمدی نژاد ، انجام شد به بررسی مسئله مناقشه برانگیز وی درباره سوآپ نفتی آذربایجان پرداختند. در هنگامی که محصولی برای رای اعتماد گرفتن برای سمت وزیر کشوری حاضر شد برخی نمایندگان از وی سوالاتی دربا…