ویدئوهای برچسب: «مشاعره آنلاین»

  • توسط: faramarzi81

    به پیشینه مردم ایران که نگاهی داشته باشیم ، خیلی زود اهمیت شعر را در زندگی مردم متوجه می شویم و پراکندگی شعرای بسیاری در نقشه ایران قدیم حکایت از این می کند که شعر در نزد این مردم از جایگاه بسیار والایی برخوردار بوده است. از محفل های مشاعره و وجود شعرا که در دربار شاهان که صرف نظر کنیم ، به علاقه وصف ناپذیر مردم کهن این سرزمین در حفظ و ثبت آن می توان اشاره داشت که در زمانی که قصد داشتند مضمونی را به صورت غیر صریح و آهنگین با ذکر یک شاهد ادبی برا…