ویدئوهای برچسب: «فیلم های جدید شبکه خانگی»

  • توسط: faramarzi81

    اگر نیم نگاهی به آمار سالیانه چند سال اخیر موسسه گالوپ بیاندازیم ، متوجه می شویم میزان شادی و امید به زندگی در ایران کاهش یافته است. به طوری که در 5 سال اخیر از میان 138 کشور جهان ، ایران به طور میانگین رتبه میان 100 تا 120 را کسب کرده است و در آخرین آمار سال 2014 این رتبه 115 بوده است. این اعداد توصیف کننده شرایط رفاه ، امید و میزان رضایت از زندگی ایرانیان است. حال در چنین شرایطی که مردم عبوس شده اند هنر بسیاری می طلبد تا این افراد را وادار به خ…