ویدئوهای برچسب: «نبرئ آهو و عقاب»

  • توسط: ebi2019

    در بین حیوانات و پرندگان شکارچیان بیشماری  وجود دارند که عقاب یکی از آنهاست و شما را به دیدن یکی از شکارهای این پرنده دعوت می کنم . یک عقاب در لانه خود در انتظار شکار کردن می باشد که یک آهو را مشاهده می کند و به سوی او هجوم می آورد و آهو با اینکه قصد فرار دارد ولی شکار می شود و در یک مکان دیگر عقاب ها به یک سگ حمله می کنند و  سگ قصد فرار دارد و به نبرد با عقاب ها می پردازد  و عقاب به سوی سگ دوباره حمله کرده و سگ از خود کمی دفاع می کند ولی می بیند…