ویدئوهای برچسب: «حمله مار به سگ»

  • توسط: ebi2019

    یک سگ بازیگوش خانگی در زیر درختان یک مار را مشاهده می کند و آن را به دندان گرفته و در محوطه ای می آورد و  مار قصد فرار دارد که سگ این اجازه را به مار نمی دهد و مار را گاز می گیرد و مار بارها فرار می کند و سگ مجددآ مار را با دندان گرفته و به وسط  حیاط می آورد و مار را  هر بار به یک طرف پرتاب می کند و مار از خود دفاع نمی کند و سگ بیشتر به حمله کردن و آزار و اذیت مار ادامه می دهد ولی همچنان مار عکس العملی نشان نمی دهد و سگ مشتاق می شود بیشتر مار را …