ویدئوهای برچسب: «اموزش سخنرانی»

  • توسط: تمرین

    آموزش سخنرانی و فن بیان برای شما هم پیش آمده است که از حرف هایتان چیز دیگری برداشت شود؟ مطمئن نیستید سخنرانی همان چیزی باشد که شما به آنن نیاز دارید؟ سخنرانی واقعا به درد چه افرادی میخورد؟ آیا فقط سخنرانان هستند که باید سخنرانی را آموزش ببینند؟ تمرین: فقط تا چند ساعت پس از دیدن این ویدئو به حرف هایتان توجه کنید و حواس تان به برداشتی که طرف مقابل از حرف هایتان می کند باشد، تجربه خود را با ما به اشترلک بگذارید.     …