ویدئوهای برچسب: «گوزن شاخ دار»

  • توسط: darya

    حیوانات هم مانند انسان های محلی در فصل های مختلف نیاز به کوچ کردن دارند و در این میان کوچ کردن گوزن ها را بررسی می کنیم و می خواهیم با رد پای آنها بتوانیم موقعیت آنها را شناسایی کنیم و ببینیم در چه مناطقی بیشتر کوچ می کنند و چه خطراتی در پیش و روی آنها هست و   تا بتوانیم آنها را کنترل و حفاظت کنیم . گوزن ها در هنگام مهاجرت از کوه ها و رود خانه ها و مکان های مختلفی باید عبور کنند و این حیوانات در برخی مناطق نیاز دارند از جاده ها که  احتمال برخورد …
  • ویدیوی مرتبط