ویدئوهای برچسب: «نبرد آفتاب پرست و مار»

  • توسط: darya

    در یک نقطه از جهان یک نبرد زیبایی رخ می دهد و یک آفتاب پرست با یک مار به نبرد می پردازد و آفتاب پرست به مار حمله می کند و مار هم از خود دفاع می کند و آفتاب پرست مار را گاز گرفته و مار به دور آفتاب پرست می پیچد و  نمی دانیم که چرا آفتاب پرست از توانایی تغییر رنگ با محیط استفاده نکرده است و مار در یک حرکت آفتاب پرست را نیش می زند و به کناری می رود و شاهد عکس العمل آفتاب پرست می ماند و آفتاب پرست به آرامی حرکت می کند چون زهر مار در بدن او در حال انت…