ویدئوهای برچسب: «غرامت جنگ شوروی»

  • توسط: شبکه شفق

     جنگ خیلی بد است. آن هایی که حتی یک روز از عمر خود را در کشور جنگ زده گذرانده باشند درک می کنند که جنگ یعنی فاجعه و ویرانی. مردم ایران در طول تاریخ بار ها جنگ را تجربه کرده اند. ملموس ترین تجربه جنگ برای ایرانیان لشکر کشی قشون روس و انگلیس و حمله رژیم صدام بعثی به ایران است. آن هایی که در زمان جنگ ایران و عراق زیسته اند ، به نوعی جنگیده اند. جنگ با قحطی ، جنگ با دشمن ، جنگ با مشکلات. در سال 59 که جنگ آغاز شد مردم کاملا شوکه بودند و نمی دانستند …