ویدئوهای برچسب: «شکار کرگدن»

  • توسط: darya

    چند کرگدن در جنگلی در حال استراحت کردن می باشد که چند شیر از راه می رسد و قصد شکار کردن کرگدن ها را دارند ولی با قدرت بالای کرگدن شکار سختی در پیش دارند و شیر ها به دنبال کرگدن ها می دوند و کرگدن ها مقابله می کنند و این بار کرگدن شیرها را دنبال می کند و شیر ها فرار می کنند و این نبرد بین دو حیوان یکی درنده و سریع و دیگری قدرتمند و بزرگ و عظیم می باشد و کرگدن از فراری دادن سلطان جنگل و قدرت بالای خود خوشحال می شود و می تواند روزهای بیشتری را سپری …
  • توسط: darya

    در میان حیوانات نبرد های متفاوت و عجیبی روی می دهد و این بار یک گروه سگ وحشی آفریقایی قصد شکار کرگدن را دارند و سگ ها با این جثه کوچک چه اعتماد به نفسی دارند که می خواهند با کرگدن خشن و غول پیکر و قدرتمند نبرد کنند و سگ ها دور کرگدن ها  می چرخند تا فرصت مناسبی پیدا کنند و کرگدن ها یک جا می ایستند و سگ های وحشی دور آنها حلقه می زنند و  یکی از کرگدن ها یکی از سگ ها را دنبال می کند و سگ پا به فرار می گذارد و این نبرد ادامه دارد و تا زمانی که یکی از …
  • ویدیوی مرتبط