ویدئوهای برچسب: «نبرد شیر و کرگدن»

  • توسط: samira

    ذر دنیای ما حیوانات برای زنده مانده شکار می کنند و اینجا نبرد کرگدن وحشی و یک گروه شیر را مشاهده می کنید که یک کرگدن از گروه خود جدا شده و تعدادی شیر گرسنه آن را محاصره کرده اند و دور آن می چرخند و قصد شکار کردن آن را دارند ولی کرگدن جثه ای چند برابر شیر ها دارد و به راحتی تسلیم شیرها نمی شود و شیرها به کرگدن نزدیک تر می شوند و کرگدن به دنبال شیرها می دود و به دلیل قدرت بالای کرگدن یک گروه شیر هم نمی توانند کرگدن را از پای در آورند و کرگدن به شیر…