ویدئوهای برچسب: «شکار اسب آبی»

  • توسط: hengameh

    در میان حیوانات به دلایل مختلفی از جمله قلمرو حیوانات یا شکار  برای زنده ماندن با هم به نبرد می پردازند و در این میان شما را به دیدن نبرد جالبی میان فیل و اسب آبی دعوت می کنم و این نبرد برای شکار کردن نیست چون هر دو حیوان گیاه خوار هستند و فیل قدرتمند با خرطوم خود اسب آبی را به این ور و آن ور پرتاب می کند و اسب آبی به فیل حمله می کند و فیل اسب آبی را با پاهای قدرتمند خود پرتاب می کند و تا اینکه اسب آبی جان خود را از دست بدهد و در طبیعت روزانه تعد…
  • توسط: darya

    اسب های آبی حیوانات آرام و بی آزاری هستند و اینجا یک اسب آبی با بچه خود در حال غذا خوردن هستند که چند شیر درنده از راه می رسند و  به آرامی به اسب های آبی نزدیک می شوند و در فرصت مناسب به اسب های آبی حمله می کنند و اسب های آبی از خود دفاع نمی کنند و شیر ها  بدن اسب آبی را زنده زنده می خورند و اسب آبی هم اصلآ حرکتی نمی کند و دفاعی از خود نمی کند و بچه اسب آبی هم شاهد ماجراست و  شیرها گوشت بدن اسب آبی را می خورند و هم چنان اسب آبی عکس العملی از خود …
  • ویدیوی مرتبط