ویدئوهای برچسب: «نبرد بوفالو و فیل»

  • توسط: darya

    حیوانات نمی دانم چرا نمی توانند به آرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند در یک دشت سر سبز و زیبا بوفالو ها و فیل ها در کنار هم در حال غذا خوردن هستند اما  یکدفعه یکی از بوفالو ها به سوی فیل ها حمله می کند و  در پاسخ فیل هم به یکی از بوفالو ها حمله کرده و با پا بوفالو را میزند و بوفالو با شاخ به فیل ضربه زده و فیل را فراری می دهد و این نبرد ادامه پیدا می کند تا یکی از این دو پیروز شود و آن منطقه قلمرو آن حیوان شود و هر دو حیوان فیل و بوفالو جثه بزرگی  د…
  • ویدیوی مرتبط