ویدئوهای برچسب: «شکار زرافه توسط شیرها»

  • توسط: darya

    شیرهای گرسنه برای شکار به هیچ حیوانی ترحم نمی کنند و این بار یک زرافه بزرگ را به سختی شکار می کنند و  شروع به تکه تکه کردن زرافه می کنند و هر کدام از شیرها قسمتی از بدن زرافه را پاره کرده و می خورد و این خوردن زرافه ساعت ها به طول می انجامد .