ویدئوهای برچسب: «تعقیب خرگوش توسط عقاب»

  • توسط: darya

    یک خرگوش در حال استراحت در منطقهای سر سبز می باشد که تعدادی عقاب شاهد این صحنه بوده اند و به سمت خرگوش حمله می کنند و خرگوش شروع به فرار کردن می کند و عقاب ها به دنبال آن پرواز می کنند و  خرگوش با پریدن های سریع نمی گذارد عقاب ها او را شکار کنند و عقاب ها خیلی خسته می شوند و خرگوش می تواند از دست عقاب ها رهایی یابد و همچنان زنده مانده و زندگی خود را ادامه دهد و خرگوش بیچاره شکار می شود و خرگوش ها توسط حیوانات بیشماری شکار می شوند شاید زاد و ولد ب…