ویدئوهای برچسب: «حمله پرنده به سمت مار»

  • توسط: ahram

    شاید به نظر بیاید که بی دفاع ترین موجودات در مقابل مار ها پرندگان باشند و در یک نظر همه پرندگان شکاری را  در حد مقابله با مار ها حساب کنند بعضی از پرندگان با کور کردن مار و بعضی سعی میکنند مار را زخمی کنند پرندگانی که از جثه بزرگ برخوردارند به تنهایی هم میتوانند از عهده مار بر بیایند ولی پرندگان کوچک برای مقابله با مار ها به صورت دسته جمعی به مار حمله میکنند و آنها هم روش های خودشان را برای مقابله با مار ها دارند. در این فیلم  پرنده ای از روی درخ…
  • ویدیوی مرتبط