ویدئوهای برچسب: «آموزش بلاک کردن»

  • توسط: jetalpha

    همیشه تعدادی از سایت ها هستنند که به هر دلیلی ما حاضر نیستیم خود و افراد دیگری که از یک سیستم استفاده می کنند به آن سایت وارد شوند مثلا بعضی از والدین که تصمیم میگیرند از ورود فرزندشان به بعضی از سایت ها که برای سن آنها مناسب نیست جلوگیری کنند یا افرادی دیگر برای رسیدگی به کارهای خود و یا عقب نیافتادن از برنامه درسی سعی میکنن سایت هایی را برای خود ممنوع کنند مانند شبکه های اجتماعی. دلیل دیگر سایت های ویروسی هستند که به تعداد بسیار زیادی در اینترن…