ویدئوهای برچسب: «رتیل ها»

  • توسط: ebi2019

    در این دنیا حیوانات و موجودات بی شماری زندگی می کنند و تعدادی از آنها وحشی و تعدادی از آنها سمی می باشند و برای شکار از گیاهان یا از شکار یکدیگر تغذیه می کنند و حیوانات وحشی قابل نگهداری در منزل نیستند و تعدادی هم اهلی هستند و قابل نگهداری در منزل را دارند و اگر قصد نگهداری از حیوانات یا موجودی در منزل دارید باید مرتب به آن رسیدگی نمایید و این فرد در خانه خود بجای سگ و گربه و دیگر حیوانات علاقه به نگهداری موجودات سمی دارد و در این آکواریوم بزرگ ی…
  • توسط: marjan

    در این برنامه شکار موش را توسط رتیل برای شما در نظر گرفته ایم و در جنگل ها رتیل ها زندگی می کنند و هشت پای بزرگ دارند و روی پاهای خود کرک هایی حساس دارند و یک رتیل در گوشه ای از جنگل در کمین نشسته است و موشی در حال عبور کردن از کنار رتیل می باشد و  رتیل در یک حرکت سریع موش را گرفته و او را نیش می زند و جان او را میگیرد و رتیل ها پرندگان را هم شکار می کنند و  رتیل موش را تکه تکه کرده و می خورد و  زمان زیادی طول می کشد تا موش را به طور کامل بخورد و…