ویدئوهای برچسب: «قسمت سی و یکم»

  • توسط: moji777

    در قسمت سی و یکم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت با پوسته های UI در جی کوئری آشنا می شوید و مانند قسمت قبلی حالت DEFAULT استفاده از هر یک از پوسته های موجود را می توان مشاهده کرد و در قسمت راست هر پوسته یک قسمت برای ایجاد تغییر در پوسته اولیه مشاهده می شود که با تغییر آن می توان پوسته های جدیدتری از آن نوع را مشاهده کرد که با تغییر در نوع آیکون ها و فونت ها و چیزهای جزئی دیگر همراه است.شما را به دیدن…