ویدئوهای برچسب: «قسمت سی و ششم»

  • توسط: moji777

    در قسمت سی و ششم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت به ساخت لینک برای عکس ها می پردازیم تا زمانی که با کلیک کردن روی آن ها به صفحه مناسب برویم یا با کلیک کردن روی عکس های کوچک در همان صفحه عکس بزرگ شده را نشان دهد برای این کار از دو سری عکس استفاده می شود یک سری عکس های کوچک و سری دوم عکس های بزرگ تا زمانی که کلیک کردیم به آن رجوع پیدا کند.آموزش کدنویسی این مراحل در DREAMWAVER را در فیلم تماشا کنید. …