ویدئوهای برچسب: «آژانس شیشه ای»


  • در این قسمت از میز نقد مسعود فراستی ، محمد تقی فهیم و جواد طوسی به نقد آثار ابراهیم حاتمی کیا با محوریت دو فیلم دیده بان و مهاجر پرداختند. همچنین مسعود فراستی نقدی بر سایر اثار حاتمی کیا از جمله : آژانس شیشه ای ، به رنگ ارغوان ، به نام پدر ، برج مینو و ... داشت. صفحه اینستاگرام  https://www.instagram.com/masoudferasatii   …