ویدئوهای برچسب: «تابع getdata()»

  • توسط: moji777

    در قسمت سی و نهم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت با AJAX HELPER در جی کوئری آشنا می شوید برای این کار به سایت جی کوئری می رود و به توضیح API های مورد نیاز برای این کار می پردازد و کدهای مورد نیاز برای ساخت آن را نشان می دهد و با استفاده از تابع GETDATA() تغییرات را اعمال می کند.سپس به انجام کارهای دیگر بر روی متن مورد نیاز در زمان نشان دادن HELPER می پردازد .شما را به دیدن کارهای انجام شده در این فیل…