ویدئوهای برچسب: «قسمت چهل و یکم»

  • توسط: moji777

    در قسمت چهل و یکم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت با GLOBAL AJAX EVENT HANDLER آشنا می شویم و انواع API را در صفحه سایت جی کوئری مربوط به موضوع مورد بحث را نشان می دهد. و می خواهیم با استفاده از این API ها دستوراتی به CONSOLE مرورگر بدهد تا بتواند متناسب با هر کاری که در سایت انجام می دهیم یک پیام مشخص در CONSOLE به ما بدهد.برای دیدن این تغییرات نیز به داخل لوکال هاست خود می رود.ادامه توضیحات را می ت…