ویدئوهای برچسب: «بچه سنجاب»

  • توسط: marjan

    در این برنامه قصد داری یکی دیگر از شکار حیوانات را به تصویر بکشیم و اینجا یک مار یک سنجاب زیبا را شکار می کند و  در یک جنگل یک مار روی زمین در حال خزیدن می باشد و  برای خوردن آب به برکه ای می رود و سپس به راه خود ادامه می دهد و  از دور کرگدن و بوفالوها را می بیند که اگر هواسش نباشد زیر پای آنها لگد مال می شود و مار از دور سنجابی را می بیند و  سنجاب به خانه درختی خود می رود و مار به آرامی سنجاب را دنبال می کند  و  سنجاب فرار می کند ولی مار به بچه …