ویدئوهای برچسب: «end mission»

  • توسط: moji777

    در قسمت چهل و سوم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت به دریافت JSON در جی کوئری می پردازیم و می خواهیم MISSION, END  را در این قسمت برای جی کوئری بسازیم.برای این کار از یک TEXTVIEW برای نوشتن متن استفاده می کنیم تا زمانی که متنی در آن نوشتیم متناسب با متن برای ما آن را پیدا کند.که  از مثال یک نماینده مجلس برای پیدا شدن در این TEXTVIEW استفاده می کند و به توضیح کد های مورد نیاز برای انجام آن می پردازد.اد…