ویدئوهای برچسب: «قسمت چهل و چهارم»

  • توسط: moji777

    در قسمت چهل و چهارم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت که جلسه آخر نیز می باشد در مورد علت آن که به این زودی بحث جی کوئری تمام شده را توضیح داده و علتش را معرفی سایت جی کوئری برای انجام کارها می داند که شما می توانید با مراجعه به این سایت FUNCTION ها و CSS های مورد نیاز و همچنین API هایی که به آن نیاز دارید را دریافت کنید وهمچنین با معرفی PLUGIN ها UI های مورد نیاز را می توانید مشاهده کنید و بدین صورت د…