ویدئوهای برچسب: «دختر لهجه دار»

  • توسط: ebi2019

    همیشه  افرادی که با لهجه های گوناگون فارسی صحبت می کنند جالب صحبت می کنند و ایرانی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند یا خارجی هایی که فارسی صحبت می کنند لهجه زیبایی دارند و گاهی لبخند را به لبان ما می آورند و این دختر زیبا با این لهجه زیبا  از قدیمی ها برای ما توضیح می دهد و  راجب ایرانی های گذشته صحبت می کند و  از سعدی و حافظ می گوید و  در حین صحبت زبان خود را گاز می گیرد و جالبه و از اخلاق و رفتار ایرانی ها حرف می زند و تعارف کردن ایرانی ها…