ویدئوهای برچسب: «دوربین مخفی تابوت»

  • توسط: ebi2019

    این بار یک دوربین مخفی ترسناک را برای شما در نظر گرفته ایم و امیدواریم از آن خوشتان بیاید در این دوربین مخفی افراد در اسانسوری سوار می شوند و همان زمان دو نفر تابوت یک مرده را درون آسانسور می آورند و در میان مسیر برق آسانسور قطع می شود و وقتی برق می آید درب تابوت باز می شود و مرده به بیرون می افتد و به سمت افراد حمله می کند اولین نفر خانمی هست که اشکانش جاری می شود و فرار می کند پس از خارج شدن از آسانسور و نفر بعدی خانم جوانی است که با دیدن این ف…
  • توسط: ebi2019

    دوربین مخفی آسانسور یکی از زیباترین دوربین مخفی های خارجی و ترسناک و جالب در این دوربین مخفی در یک ساختمان  یک آسانسور را در نظر گرفته اند و در اولین مرتبه یک خانم سوار آسانسور می شود و لامپ ها خاموش می شوند و در تاریکی یک کودک به عنوان روح وارد آسانسور می شود و برق می آید و زن می ترید و داد می زند و  در مرتبه بعد دو خانم سوار آسانسور می شوند و برق قطع می شود و پس از وصل  برق دختر ظاهر می شود و خانم ها گریه و داد می زنند و ناله می کنند و باز برق …