ویدئوهای برچسب: «برنامه مستر بین»

  • توسط: darya

    طنز پیک نیک مستر بین از سری طنز های این کمدین مستر بین برای استراحت به پارکی رفته و یکی کنار او نشسته و در حال غذا خوردن می باشد و مستر بین حرکات تو را تقلید می کند و برای تهیه غذای خود ابتدا از جیب خود یک نان در می آورد و یک قیچی و نان را با آن می برد و  از جیب دیگرش کره در آورده و بین نان ها مالیده و  و از جیب دیگرش کاهو در آورده و می شورد و برای خشک کردن آن جورابش را در آورده و سبزی ها را در جوراب گذاشته و می چرخاند تا خشک شوند و کاهوهای خشک ش…
  • ویدیوی مرتبط