ویدئوهای برچسب: «مستر بین و پزشک»

  • توسط: darya

    در این قسمت یکی از قسمت های زیبای کمدی مستر بین را برای شما در نظر گرفته ایم آقای مستر بین برای درد دندان به دندان پزشک مراجعه می کنند و  و دکتر تصویری از دندان های مستر بین را گرفته و جلوی او  می گذارد  و  در ابتدای کار قصد دارد آمپول بی حسی به مستر بین بزند تا دردی احساس نکند و سوزن را می زند و مستر بین با سوزن بازی می کند و اشتباهی سوزن را به پای دکتر زده و دکتر پایش بی حس شده و به زمین می افتد و مستر بین می بیند با این دکتر کاری از او پیش نمی…
  • توسط: darya

    در این قسمت مستر بین به مطب پزشک مراجعه می کند و میبیند خیلی صف شلوغ است و باید کاری کند زودتر به اتاق پزشک برود و برای همین بر روی صندلی نشسته و فردی را به بدنش باند پیچی است را مسخره می کند و نوبت مستر بین نفر 78 است و مشکل مستر بین این است که دستش در کتری گیر کرده و نوبت فرد کنار دستی اش را می برد و در همین زمان پسری ئارد می شود که قابلمه بر روی سرش گیر کرده است و فمین زمان نوبت نفر 24 می رسد و مستربین می خواهد نوبت او را ببرد ولی نمی تواند و …