ویدئوهای برچسب: «طنز مستربین»

  • توسط: hengameh

    در این قسمت مستربین می بینید که آقای کستر بین برای خرید به فروشگاه می رود  و شروع به گشتن در محصولات فروشگاه می کند و مستر بین تنگی نفس دارد از قسمت عطر زنانه عبور می کند و حالت خفگی به او دست می دهد و به زمین می افتد و سینه خیز از آن قسمت خارج شده و  برای انتخاب مسواک و خمیر دندان به بخش محصولات بهداشتی می رود و  مسواکی را باز میکند و یک مسواک سالم بر می دارد و در سبدش قرار می دهد و به بخش حوله رفته و یک حوله انتخاب کرده و  آن را اندازه می کند و…
  • توسط: darya

    در این قسمت مستر بین به مطب پزشک مراجعه می کند و میبیند خیلی صف شلوغ است و باید کاری کند زودتر به اتاق پزشک برود و برای همین بر روی صندلی نشسته و فردی را به بدنش باند پیچی است را مسخره می کند و نوبت مستر بین نفر 78 است و مشکل مستر بین این است که دستش در کتری گیر کرده و نوبت فرد کنار دستی اش را می برد و در همین زمان پسری ئارد می شود که قابلمه بر روی سرش گیر کرده است و فمین زمان نوبت نفر 24 می رسد و مستربین می خواهد نوبت او را ببرد ولی نمی تواند و …
  • ویدیوی مرتبط