ویدئوهای برچسب: «مستر بین و رانندگی»

  • توسط: darya

    در این بخش مستر بین از فروشگاهی رنگ و برس گرفته و باید ببرد منزل برای رنگ آمیزی منزل و هم چنین مبل بزرگی گرفته است ولی وسایل زیاد هستند و نمی شود در ماشینش جا کرد وسایل را و به فکر فرو رفته و مبل را در بالای ماشین جاسازی کرده و خوش روی سقف ماشین روی مبل نشسته و با برس و جاروهای خریداری شده روی پدال گاز  ترمز فرمان می دهد و   حسابی باحال رانندگی می کند و مردم در حال تماشای او هستند و و روی مبل بالای ماشین لم داده و رانندگی می کند و در همین حال در …
  • توسط: darya

    مستر بین در خواب است که ساعتش شروع به زنگ بیدار باش کرده و مستر بین در خواب با پای خود در حال تهیه قهوه است و از خواب بیدار نمی شود تا ساعت 9 صبح می شود و ساعت را می بیند و می فهمد که دیرش شده است و کمی ورزش کرده و صورت خود را اصلاح کرده و در همین حال دستگاه ریش تراش به دماغش می چسبد و مشغول خوردن چای می شود و دیرش شده است و لباس هایش را در دست گرفته و با عجله سوار ماشین می شود و  با لباس خواب سوار ماشین است و با عجله رانندگی می کند و  پشت فرمان …
  • ویدیوی مرتبط