ویدئوهای برچسب: «طنز مستر بین و عروسک ها»

  • توسط: darya

    کارتون زیبای مستر بین در یک کارگاه دو نفر در حال ساخت عروسک هستند و فردا برای فروش به بازار می آورند و مستر بین از راه می رسد و قصد بردن یکی از عروسک ها را دارد و عروسک ها را به ماشین خود بسته و حرکت می کند و صاحبان عروسک ها با ماشین مستر بین را تعقیب می کنند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درون رودخانه انداخته و  صاحبان عروسک ها ناراحت اند و برای بردن عروسک ها به سمت مستر بین می روند و مستر بین صاحبان عروسک ها را به درختی می بندد و عروسک ها را …
  • ویدیوی مرتبط