ویدئوهای برچسب: «مستر بین و اتومبیل»

  • توسط: darya

    در این بخش مستر بین از فروشگاهی رنگ و برس گرفته و باید ببرد منزل برای رنگ آمیزی منزل و هم چنین مبل بزرگی گرفته است ولی وسایل زیاد هستند و نمی شود در ماشینش جا کرد وسایل را و به فکر فرو رفته و مبل را در بالای ماشین جاسازی کرده و خوش روی سقف ماشین روی مبل نشسته و با برس و جاروهای خریداری شده روی پدال گاز  ترمز فرمان می دهد و   حسابی باحال رانندگی می کند و مردم در حال تماشای او هستند و و روی مبل بالای ماشین لم داده و رانندگی می کند و در همین حال در …
  • ویدیوی مرتبط