ویدئوهای برچسب: «رقص در تلویزیون»

  • توسط: samira

    در این این برنامه سراغ قسمتی زیبا از سریال قهوه تلخ می رویم که در ان بازیگران می رقصند و  اکبر عبدی نقش ساطانی است و حامیان او پارچه خواری او را می کنند و  شاه میگوید بترسید از جهل بترسید از فریب کاری و بترسید از خونی که به نا حق گرفته شود و خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم و فریب کاری نجات دهد و شاه می روند  و همه می گویند بهتر که رفت و همه با هم شروع به  خوانده ترانه کرده و می رقصند و انگار نه انگار برایشان شاه حرف زده و آنها را نصیحت کرده و ه…
  • توسط: samira

    در این برنامه خنده بازار رقص عمو قناد را به شما نشان می دهیم و  در برنامه کودک می بینیم بچه ها نشسته اند و یک دفعه عمو قناد وارد می شود و  می رقصد و حرکات زیبایی انجام می دهد و همه  بچه ها دست می زنند و هورا می کشند و همه می خندند و عمو قناد رفته و خاله شادونه می آید یک قصه تعریف کند و  خاله قصه بزغاله را تعریف می کند و برغاله به ماجرا می  آید و می گوید من شاخم شکسته و خیلی کود تولید کردیم و فروختیم و دیگر کود ندارم و بیکار هم هستم و  کار نیست و …