ویدئوهای برچسب: «فردوسی پور در خنده بازار»

  • توسط: samira

    در این برنامه  خنده بازار در یک برنامه معروف مهمان را معرفی می کنند و مهمان علی دایی است که از راه تلفن به آن وصل می شوند و   صدای آقای فردوسی پور و علی دایی را در می آورد و از علی دایی می پرسد سلام آقای علی دایی و  در مورد بازی پرسپولیس و استقلال را از او می پرسد و علی دایی می گوید با سلام خدمت بینندگان برنامه نود و فردوسی می گوید خوابیده بودید و علی دایی می گوید به شما ربطی نداره شما توی زندگی خصوصی من دخالت نکنید و می گوید شما حرکت زیبایی در ز…
  • توسط: samira

    در این قسمت خنده بازار سراغ برنامه 90 رفته و رختکن تیم های فوتبال و ابتدا آقای فردوسی پور می گوید تا اینکه مهمان برنامه برسد یک گزارش ببینید و گزارش گر سراغ رختکن یکی از تیم های فوتبال رفته و صدای دعوا می آید و در گیری میان بازیکنان است و بعد عادل فردوسی پور سراغ مربی این تیم می آید و می گوید من دست همگی دوستان را می بوسم و می گوید این یک شوخی بوده و بازیکن ها شوخی می کنند و حلوا خیرات نمی کنند و فقط در ختم حلوا خیرات می کنند و می گوید وقتی می گو…
  • توسط: samira

    در این بخش خنده بازار سراغ برنامه پر بیننده 90 رفته و سراغ آقای فردوسی پور و ابتدا آقای فردوسی پور با مردم سلام و احوال پرسی کرده و  سراغ یکی از بازیکنان  سرشناس کشور رفته و بدلیل مدل موهای این بازیکن تصویری از آن پخش نمی کنیم و موگوید شما فکر کنم 20 ساعت وقت گذاشته ایدد برای این مدل موهای خود و بازیکن می گوید من آرایشگاه نمی روم و این خدادادی است و شما اگه مدرک دارید نشان دهید و فردوسی پور می گوید شما اگر صحبت هایی هست بگویید و بازیکن می گوید من…