ویدئوهای برچسب: «اکبر عبدی می رقصد»

  • توسط: samira

    اکبر عبدی یکی از بازیگران مهربان و خوش ذوق و مردمی و معروف سینمای ایران لست و در یک مراسم شرکت کرده و جمع تعدادی دیگر از بازیگران سینمای ایران بوده و در این مراسم به جشن و پایکوبی می پردازند و آواز می خوانند و دست می زنند و اکبر عبدی داره می زند و موسیقی می نوازد و یک دفعه اکبر عبدی بلند شده می ره وسط و می رقصد و رقص مردانه زیبایی انجام میدهد و همه بازیگران می خندند و دست می زنند و خیلی زیبا می رقصد و ناز و عشوه می آید و  با این سن خیلی زیبا و هن…
  • توسط: samira

    در این این برنامه سراغ قسمتی زیبا از سریال قهوه تلخ می رویم که در ان بازیگران می رقصند و  اکبر عبدی نقش ساطانی است و حامیان او پارچه خواری او را می کنند و  شاه میگوید بترسید از جهل بترسید از فریب کاری و بترسید از خونی که به نا حق گرفته شود و خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم و فریب کاری نجات دهد و شاه می روند  و همه می گویند بهتر که رفت و همه با هم شروع به  خوانده ترانه کرده و می رقصند و انگار نه انگار برایشان شاه حرف زده و آنها را نصیحت کرده و ه…