ویدئوهای برچسب: «آقای اکبر عبدی»

  • توسط: samira

    اکبر عبدی یکی از بازیگران مهربان و خوش ذوق و مردمی و معروف سینمای ایران لست و در یک مراسم شرکت کرده و جمع تعدادی دیگر از بازیگران سینمای ایران بوده و در این مراسم به جشن و پایکوبی می پردازند و آواز می خوانند و دست می زنند و اکبر عبدی داره می زند و موسیقی می نوازد و یک دفعه اکبر عبدی بلند شده می ره وسط و می رقصد و رقص مردانه زیبایی انجام میدهد و همه بازیگران می خندند و دست می زنند و خیلی زیبا می رقصد و ناز و عشوه می آید و  با این سن خیلی زیبا و هن…