ویدئوهای برچسب: «رنگ کابینت»


  • برای انتخاب رنگ کابینت علاوه بر سلیقه شخصی باید به فاکتور های دیگری مثل فضای آشپزخانه و دیگر اجزا دکوراسیون خانه هم توجه کرد. رنگ کابینت ارتباط مستقیم با بزرگ یا کوچک تر جلوه دادن آشپزخانه دارد. به کار بردن رنگ های تیره برای آشپزخانه های بزرگ قابل اجرا است و باعث کوچک تر نشان دادن فضا میشود.در مقابل استفاده از ترکیب رنگ ها روشن برای آشپزخانه های کوچک میتواند فضای شما را باز تر روشن تر و بزرگتر نشان دهد. کابینت های دو رنگ بدلیل استفاده از دو رنگ م…