ویدئوهای برچسب: «افزایش جریمه رانندگی»

  • توسط: نسیم

     رفتار های مغایر با فرهنگ مسئله ای نیست که تنها مختص به یک شهر و کشور خاص باشد و هر قدر که آن کشور را پرچم دار تمدن و فرهنگ بنامند باز هم می توان در آن نمود های بی فرهنگی را یافت. بهترین عملی که می توان این گونه رفتار ها را کنترل کرد و در راستای تصحیح آن قدم برداشت پاسخ فرهنگی در برابر آن است اما زمانی که پاسخ فرهنگی اثر قابل قبولی ندارد می توان دست به دامان قانون برد و یا حتی مقابله به مثل کرد. به طور مثال در پاسخ به رفتار غیر فرهنگی پرتاب زباله…
  • ویدیوی مرتبط