ویدئوهای برچسب: «رهبر ارکستر6 ساله»

  • توسط: نسیم

    برخلاف کشور ما که موسیقی را به لحاظ عقاید دینی فعلی حرام قلمداد می کنند و درب آموزشگاه های موسیقی را به دستور شورای شهر می بندند ، در بسیاری از کشور به دور تحجر و عقب افتادگی موسیقی را مقدس می شمارند و آن را از سال های اول رشد به کودکان آموزش می دهند. برخی می پندارند این عملی است که طی 2 قرن اخیر اتفاق افتاده است اما هنگامی که به قدیمی ترین ساز باستانی کلیسا که همان ارگ کلیسا است نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که سابقه حضور موسیقی به اواخر قرن 9…
  • ویدیوی مرتبط