ویدئوهای برچسب: «چاه های نفت اعراب»

  • توسط: نسیم

    بیشتر مردم جهان هنگامی که با اعراب کشور های حاشیه خلیج فارس ( پارس ) مواجه می شوند ، تصور می کنند که فرد مذکور از خانواده ای متمول بوده و تداعی چاه نفت برایشان می شود . البته باید گفت که این تصور چندان نمی تواند صحیح باشد ، چرا که در این کشورها درآمد های بی شمار حاصل از فروش نفت تنها عاید بخش اندکی از طبقه اشرافی می شود و دست سایر مردم از آن کوتاه می ماند . البته به دلیل جمعیت نسبتا اندک این کشور ها ، بودجه کشور غالبا صرف بهبود و توسعه زیر ساخت …