ویدئوهای برچسب: «کنسرت رستاک در برج میلاد»

  • توسط: نسیم

    همان طور که نور یک شمع در کویری تاریک تا فرسنگ ها آن طرف تر با چشم غیر مسلح قابل رویت و تفکیک است ، شناسایی و درک گروه موسیقی که سازی مخالف با سایر گروه های موسیقی دیگر کوک می کند کار چندان سختی نیست . شاید از خود پرسیده باشید چرا در میان این همه خواننده و گروه های موسیقی که در ایران فعالیت می کنند ، گروه رستاک به این اندازه مخاطب دارد . بخش اعظمی از این پرسش در سبک موسیقی گروه است ، چرا که در دو دهه اخیر به موسیقی سنتی کمتر پرداخته شده است و بی…