ویدئوهای برچسب: «آقای عزیزم ببخشید»

  • توسط: پرشیا

    آقای ببخشید اومدن اینجا که کار بکنن. خوب باشه ایرادی نداره. الان ایم عیده، برای ما مهمان می آید و ممکنه که ما نرسیم پذیرایی کنیم. ببینیم می تونن کار کنن یا نه. آقای ببخشید شما لطف کنید، برید از آشپزخانه یه لیوان آب برای من بیارید. آب گرم باشه یا ولرم باشه یا سرد؟ آب سرد باشه آب سرد از شیر بیارم یا از یخچال؟ از یخچال از یخچال با بطری بیارم یا بی بطری؟ بدون بطری دیگه توی لیوان بریزم یا با پارچ بیارم؟ نه. توی لیوان بریزید با یخ یا بی یخ؟ با یخ بیاری…