ویدئوهای برچسب: «افکت گذاری ماسه روی تصاویر»


  • شاید شما هم دوست داشته باشید تصوریتان را بر روی ماسه های کنار ساحل درج کنید . حضور در کنار ساحل و رسم تصویر بر روی شِن های ساحل کار ساده ای به نظر نمی رسد . اما در این ویدیو شما با روشی ساده برای رسم تصویرتان بر روی ساحل آشنا خواهید شد . در این روش با استفاده از نرم افزار فتوشاپ خواهید دید که چگونه می توانید به تصویرتان افکتی بدهید که گویی بر روی ساحل و ماسه درج شده است . شما نیز می توانید با استفاده از آموزشی که در این ویدیو در اختیار شما قرار گ…