ویدئوهای برچسب: «تاریخ مصور»

  • توسط: بوک شاپ

    دیوار نویسی از زمان های دور هنری برای ثبت تاریخ به حساب می آمده . اگر نگاهی به زمان انسان های نخستین داشته باشیم متوجه خواهیم شد که آنها نیز تاریخ را با نقاشی بر روی دیوار غارها ثبت می کرده اند . و به همین جهت است که نقاشی یکی از ابتدایی ترین زبان های ارتباطی ما انسان ها محسوب می شود . اما در عصر حاضر نیز عده ای به این عمل رو آورده اند . در کشور فرانسه تعدادی از هنرمندان دیوار نویس با نقاشی بر روی دیوارهای شهر ، سعی دارند تا تاریخ مصوری از اتفاقا…