ویدئوهای برچسب: «گازهای گلخانه ای»

  • توسط: kasra

    توده های یخی که آب میشوند. سرعت آب شدن این توده ها در قطب شمال هیچگاه به اندازه امسال نبوده است. در سایت ناسا میتوان روند این تغییر را مشاهده کرد و همینطور تصاویر یخچالها کانادا سال 1882 و اینجا 123 سال بعد، یا اینجا وضعیت یخچالها در سال 1941 و 63 سال بعد، یکی از پیامدهای گرم شدن زمین. گرمایشی که میتوان تاثیرات آنرا در این فیلم بر روی سایت ناسا از سال 1888 تا 2010 به خوبی دید. دیگر پیامد افزایش دمای زمین کوتاه شدن دوره بازگشت فجایع طبیعی مثل طوفا…
  • توسط: بوک شاپ

    یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر ، مساله ی گرم شدن زمین است . بسیاری از مردم عواقب این پدیده ی ناخوشایند را هنوز درک نکرده اند، اما تنها چیزی که مشخص است آن است که عواقب آن متوجه همه ی ما خواهد بود . پس از عصر یخبندان در 2.5میلون سال پیش ، زمین روند گرم شدن را پیمود و اکنون ما در سال هایی زندگی می کنیم که دمای هوا روز به روز افزایش پیدا می کند . فعالیت های انسانی از جمله تولید بیش از حد دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای همچنین نابودی جنگل ها به رون…
  • ویدیوی مرتبط