ویدئوهای برچسب: «بلندترین اجسام»

  • توسط: بوک شاپ

    بلندترین بنا و یا هر سازه ی دیگری که به دست بشر ساخته شده است کدام است ؟ ما تا چه ارتفاعی می توانیم بسازیم ؟ آیا در ارتفاع ساخت و ساز محدودیت داریم ؟ این موضعات سوالاتی هستند که ممکن است روزی ذهن شما را نیز درگیر کرده باشند . عده ای تصور می کنند که ما در ساخت و ساز هیچ محدودیتی نداریم و می توانیم تا هر کجا که مصالح داشته باشیم بالا برویم . عده ای دیگر نیز تصور می کنند این مصالح ما نیستند که حد ساخت و ساز را مشخص می کنند ، بلکه عوامل دیگری بر حداک…