ویدئوهای برچسب: «پوشش نامرئی»


  • از زمانی که تکنولوژی های جدید وارد دنیای نظامی شده است  ، هر روز اخبار جدیدتر و محیر العقول تری از فناوری های جدید این حوزه می شنویم . از کاربرد ربات های جنگ جو در برخوردهای نظامی تن به تن تا هواپیماهای بدون سرنشین و تانک های ضد بُمب . اما فناوری ای که در این ویدیو خواهید دید با همه ی تجهیزاتی که در گذشته دیده اید متفاوت است . در این ویدیو شما با تکنولوژی آشنا خواهید شد که به سربازان کمک می کند تا کاملا نامرئی شوند . و اما این تمام ماجرا نیست ، ا…